Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2009

Phân biệt "lãnh đạo" và "quản lý"


Phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý trong khoa học

Lãnh đạo (leadership) và quản lý (management) là hai khái niệm khác nhau, tuy nó hay được (bị) đổ đồng, lẫn lộn với nhau. Nói về chức năng công việc, thì lãnh đạo và quản lý là hai công việc khác nhau.

Những công việc chủ yếu của lãnh đạo là:
-
Phân tích tình hình, định hướng, vạch chiến lược.
-
Đưa ra các quyết định quan trọng.
-
Làm điểm tựa về uy tín cho tổ chức, đối với cả người bên trong lẫn người bên ngoài.

Những công việc chủ yếu của quản lý là:
-
Thực hiện các quyết định của lãnh đạo.
-
Xử lý các công việc day-to-day.
-
Đảm bảo cho bộ máy hoạt động trơn tru.

Ở các tổ chức nhỏ, các việc lãnh đạo và quản lý hay được qui làm một, do cùng một người (ví dụ như chủ một doanh nghiệp nhỏ) đảm nhiệm. Tuy nhiên, đối với các tổ chức lớn, thì sự phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý là cần thiết. Có những người có khả năng làm cả hai công việc lãnh đạo và quản lý, và trong các tổ chức lớn cũng có những vị trí đòi hỏi phải làm cả hai việc. Tuy nhiên, hai công việc này đòi hỏi những loại kỹ năng khác nhau.

Những điều mà một người lãnh đạo cần có (ngoài việc là một con người tốt nói chung) là:
-
Uy tín cá nhân cao (nếu người bên trong không phục thì khó lãnh đạo, nếu mất uy tín với bên ngoài thì toàn bộ tổ chức mất uy tín theo).
-
Có trình độ cao, tầm nhìn xa trông rộng, để có thể đưa ra những định hướng và quyết định đúng đắn.
-
Biết phối hợp hài hòa với bộ phận quản lý.

Người quản lý thì không nhất thiết cần có trình độ cao, uy tín cao hay tầm nhìn xa trông rộng như người lãnh đạo, nhưng ngược lại cần những đức tính như:
-
Hiểu được và tuân theo các quyết định của lãnh đạo
-
Có tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ, nắm sát các chi tiết (người lãnh đạo có thể không mạnh những điểm này)
-
Tùy lĩnh vực quản lý mà cần có trình độ chuyên môn tương ứng nhất định.

Ví dụ: Một người làm trưởng phòng nhân sự (một chức vụ quản lý) ở một chỗ này, thì dễ có thể chuyển sang làm trưởng phòng nhân sự ở chỗ khác, vì làm quản lý nhân sự ở đâu cũng gần giống nhau, đòi hỏi cùng một loại kỹ năng. Nhưng một người làm viện trưởng Viện Hóa (một chức vụ lãnh đạo) cần có uy tín trong ngành hóa học, và khó có thể chuyển thành làm viện trưởng Viện Cơ Học.

Nguồn: http://zung.zetamu.com/?p=441


Không có nhận xét nào: